Anarchist bloc at the antiracism demo
Anarchist bloc
antiracism demo

Saturday 18 march 14h
De Dam, Amsterdam

[English below]

-----

De afgelopen decennia is fascisme en racisme weer doodnormaal geworden. We zien het In de politiek, op het nieuws en steeds vaker in de publieke ruimte. Liberale media en politieke partijen zeggen we dat we fascisten moeten negeren of met ze in gesprek moeten gaan. Onzin! Het ontkennen van een probleem lost niet op. We moeten terugvechten.

We kunnen helaas niet rekenen op de politiek of de politie om ons te beschermen. We moeten zelf structuren bouwen en leren ons te verzetten. We moeten fascisme in alle vormen herkennen. In het ontkennen van de menselijkheid van vluchtelingen door onze regering, in de onderdrukking van vrouwen en queermensen of het expliciete racisme van de FVD of neonazi’s.

Join the anarchist bloc!

Op straat kunnen we connecties leggen, nieuwe structuren bouwen en samen tegen fascisme en racisme strijden.

-----

In recent decades, fascism and racism have become normal again. We see it in politics, on the news and increasingly in public spaces. Liberal media and political parties say we should Ignore fascists or engage with them. Nonsense! Denying a problem solves nothing. We need to fight hack.

Unfortunately, we cannot count on politicians or the police to protect us. We must build our own structures and learn to resist. We must recognize fascism In all its forms. In the denial of the humanity of refugees by our government, in the oppression of women and queer people or the explicit racism of the FuD or neo-Nazis.

Join the anarchist bloc!

In the streets we can make connections, build new structures and fight together against fascism and racism.

Vrije Bond Amsterdam

-----

[Zie ook: events.todon.eu/event/samen-tegen-racisme-and-discriminatie]
[Bron: www.instagram.com/p/CpP_sOAIGFv]

11 months ago
Van de Dam naar de Dokwerker, Amsterdam
Centrum, Amsterdam, Noord-Holland, Nederland, 1012 NP, Nederland
Add to calendar
Download flyer